top of page

Coaching

En coachingsamtale er en samtale utenom det vanlige.
Mer enn "den gode samtalen", noe annet en rådgivning og veiledning.
 

Begrepet "coach" betyr opprinnelig "vogn". Metaforen illustrerer coachen som trygg støttespiller på reisen fra nå-situasjonen og i retning ønsket mål.

 

Som coach lytter jeg etter mønster i språket ditt, fordi disse mønstrene forteller noe om måten du tenker på. Det å bli bevisst måten man tenker på gir rom for refleksjon og selvinnsikt. Når du tydelig ser dine egne verdier, behov, muligheter og evner - og begrensninger -  kan det åpne for å frigjøre og utvikle eget potensial.

Jeg coacher basert på NLP og Nevrosemantikk, som er tuftet på kognitiv psykologi. Nevrosemantikk er en coachingform som virkelig går i dybden, for å finne rotårsaken - det som egentlig er grunnen - til utfordringene dine. Slik unngår du å pynte på problemene; male over rusten om du vil.

Svært ofte vet de som kommer til coaching hos meg, hva de må gjøre for å komme dit de vil. Problemet er å gjøre det; å gjennomføre.

 

Coaching kan være det som skal til for å gjøre tanke og vilje om til handling

Coachingprosessen

Coaching er ingen lettbeint quick-fix. Det er en prosess hvor du jobber med å bli bevisst "tingenes tilstand" i utgangspunktet, gjøre endringer der det trengs for så å øve på nye måter å tenke og handle på. En svært viktig del av prosessen er jobben du gjør mellom coachingtimene, og derfor anbefaler jeg ikke enkelttimer.

En coachingprosess består av 6-7 samtaler på 90-120 minutter, fordelt på 3-6 måneder. De første 2-3 timene ukentlig, og deretter lengre intervaller mellom møtene så du får tid til å jobbe med endringene.

 

Prosessen deles i 3 faser:

 1. Kartlegging. Hvor er du i dag - hvor vil du - og hva hindrer deg i å nå dit?
   

 2. Endringsarbeid. Du får konkrete mentale verktøy og teknikker til å gjøre de endringene du ønsker.
   

 3. Forsterkning. Vi øver og repeterer slik at nye vaner fester seg.​

Hvem passer coaching for?

Det korte svaret på det er alle!

Coaching er for alle som ønsker endring og utvikling: 

 • Deg som ønsker å gjennomføre det du vet er bra for deg, men som du enda ikke gjør - som vil finne ut hva det er som stopper deg egentlig

 • Deg som ønsker deg bedre kommunikasjon - både i jobb og privat

 • Deg som ønsker å videreutvikle deg som leder - bli bedre både på selvledelse og å lede andre

 • Deg som ønsker å stå tryggere i deg selv, og stole på egne evner, meninger og valg

 • Deg som har et mål du jobber mot

 • Deg som ønsker å bedre dine prestasjoner

 • Deg som ønsker å komme deg ut av en krevende eller utfordrende situasjon

Lys og skygge

Hva kan du oppnå med coaching?

Det er selvsagt svært individuelt hva den enkelte får ut av en coachingprosess - og det fantastiske er at din innsats er avgjørende! Jeg legger til rette for prosessen og leder deg på veien, men på samme måte som med fysisk trening er det du selv som gjør jobben. Tenk for en mulighet! Det kommer an på deg!

Noen eksempler på hva du kan oppnå:

 • Bedre selvfølelse og større tro på deg selv

 • Gjennomføringsevne - at du gjør det du lenge har visst at skal til

 • Tydeligere grensesetting - både overfor deg selv og andre slik at du tar bedre vare på deg selv og dine behov

 • Bedre kontroll over hvordan du har det - over hvordan du lar deg påvirke av de rundt deg for eksempel

 • Stressmestring 

Og mye mer - det avhenger helt av hva du vil!

sammendrag Bakgrunn

Hva kan du forvente?

​Som coach har jeg ingen egen agenda - min agenda er din agenda! Min jobb er å være et speil for deg, og derfor stiller jeg mange spørsmål. Om detaljer, om tanker, om meninger, om alt mulig! Det kan føles uvant i starten, det er helt vanlig. Men det er viktig - jeg skal nemlig forstå deg, uten å legge til mine mønstre og overbevisninger - slik at jeg kan speile din måte å tenke på tilbake til deg.  

 

I en coachingprosess med meg kan du forvente

 

 • å bli bevisst på «sannheter» og overbevisninger som holder deg fast i gamle spor – og hjelp til å finne nye, bedre løsninger for deg

 

 • en kunnskapsrik og god sparringspartner 

 

 • en empatisk coach som tør å utfordre deg når det trengs, og leder deg trygt gjennom prosessen din

Du kan lese hva noen av de jeg har jobbet med sier, ved å klikke her.

Din investering: 25.000,- (inkl. mva) for en hel prosess. 

Tørre pinner

Ta kontakt med meg!

Takk for meldingen din!

Dette sier noen av de som har jobbet med meg

tørre planter
“Min erfaring med coaching åpnet noen dører for meg. Det førte til økt bevisstgjøring rundt mine valg. Dette å treffe bevisste valg som er verdibaserte opplever jeg gir bedre selvbilde. Og det er ikke farlig å verdsette seg selv.:-) Min coach Kristin var lyttende og en ærlig utfordrer. Det var tidvis vondt før det ble veldig godt. Kan anbefale coaching med kristin på det varmeste."

Henning

bottom of page